Mũ chụp đầu cos cảm biến nhiệt SJ BIGAUKCAP (B-CAP)

4.94061.850

Mũ chụp đầu cos cảm biến nhiệt BIGAYUKCAP (B-CAP)

•Màu sắc : Red | Blue | Yello | Green | Black | Brown | Grey

• Nhiệt độ thiết lập thay đổi màu : 60℃

Nhãn hiệu/Xuất xứ: SEOUNG JEON

Bảo hành: 12 months