Có tất cả 4 sản phẩm

Chụp đầu cốt cảm biến nhiệt là loại chụp cos điện có khả năng biến đổi màu sắc khi phát sinh nhiệt độ tại các tiếp điểm bắt đầu cốt và dây dẫn tăng lên khi có sự cố sảy ra. Nhờ việc cảnh báo này, mà người sử dụng có thể biết được nơi sảy ra sự cố do chạm chập, đấu nối sai để tiến hành sửa chữa ngay tại nơi có sự cố một cách dễ dàng