Chụp đầu cos cảm biến nhiệt đổi màu SEMI-CAP

4.23636.525

*Kích thước cho loại đầu cos 2 lỗ (STC 2H): 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400

• MÀU SẮC: ĐỎ | MÀU XANH | ĐỎ VÀNG | XANH LÁ | ĐEN

• QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: 55 ℃, 75 ℃