Mũ chụp đầu cos cảm biến nhiệt đổi màu THERMO STC-CAP

3.53024.350

Chụp đầu cos thay đổi màu sắc theo nhiệt độ

* Kích thước cho loại đầu cos 1 lỗ (STC): 1.5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 * * * *Kích thước cho loại đầu cos 2 lỗ (STC 2H): 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 • MÀU SẮC: ĐỎ | MÀU XANH | ĐỎ VÀNG | XANH LÁ | ĐEN • QUY CÁCH NHIỆT ĐỘ: 55 ℃, 75 ℃