[Cập nhật] Báo giá đầu cốt đồng chất lượng cao, giá mới nhất năm 2024

dau-cot-dong-tron-tran

Công ty TNHH TM & KT Á Châu xin gửi tới quý khách hàng báo giá đầu cốt đồng JEONO/ Hàn Quốc  chất lượng cao với giá cả cạnh tranh nhất năm 2024.

1. Báo giá đầu cốt đồng tròn trần

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-tron-tran

Báo giá đầu cốt đồng tròn trần Jeono Hàn quốc:

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (vít)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (Cái/ Túi)

1

JOT 1.0-3.5

1

4

384

1000

2

JOT 1.0-4

1

4

384

1000

3

JOT 1.5-33

1.5

4

384

1000

4

JOT 1.5-M3

1.5

4

384

1000

5

JOT 1.5-44

1.5

4

384

1000

6

JOT 1.5-M4

1.5

4

384

1000

7

JOT 1.5-5

1.5

5

488

1000

8

JOT 1.5-6

1.5

6

715

1000

9

JOT 1.5-8

1.5

8

855

1000

10

JOT 1.5-10

1.5

10

1,043

1000

11

JOT 1.5-12

1.5

12

1,207

1000

12

JOT 2.5-M3

2.5

3

434

1000

13

JOT 2.5-4

2.5

4

434

1000

14

JOT 2.5-M4

2.5

4

434

1000

15

JOT 2.5-54

2.5

5

488

1000

16

JOT 2.5-6

2.5

6

704

1000

17

JOT 2.5-8

2.5

8

933

1000

18

JOT 2.5-10

2.5

10

1,312

1000

19

JOT 2.5-12

2.5

12

1,312

1000

20

JOT 4-M4

4

4

869

1000

21

JOT 4-54

4

5

869

1000

22

JOT 4-6

4

6

1,067

1000

23

JOT 4-8

4

8

1,363

1000

24

JOT 4-10

4

10

1,611

1000

25

JOT 4-12

4

12

1,611

1000

26

JOT 6-M4

6

4

968

1000

27

JOT 6-54

6

5

968

1000

28

JOT 6-6

6

6

1,462

1000

29

JOT 6-8

6

8

1,561

1000

30

JOT 6-10

6

10

1,908

1000

31

JOT 6-12

6

12

1,908

1000

32

JOT 10-4

10

4

2,133

500

33

JOT 10-5

10

5

2,133

500

34

JOT 10-6

10

6

2,133

500

35

JOT 10-8

10

8

2,727

500

36

JOT 10-10

10

10

2,727

500

37

JOT 10-12

10

12

4,211

500

38

JOT 10-16

10

16

4,211

500

39

JOT 16-5

16

5

3,275

300

40

JOT 16-6

16

6

3,275

300

41

JOT 16-8

16

8

3,819

300

42

JOT 16-10

16

10

3,819

300

43

JOT 16-12

16

12

5,847

300

44

JOT 16-16

16

16

5,847

300

45

JOT 25-5

25

5

4,660

300

46

JOT 25-6

25

6

4,660

300

47

JOT 25-8

25

8

4,710

300

48

JOT 25-10

25

10

4,710

300

49

JOT 25-12

25

12

7,331

300

50

JOT 25-16

25

16

7,331

300

51

JOT 35-6

35

6

6,966

200

52

JOT 35-8

35

8

6,966

200

53

JOT 35-10

35

10

7,312

200

54

JOT 35-12

35

12

8,153

200

55

JOT 35-16

35

16

8,153

200

56

JOT 50-6

50

6

12,695

100

57

JOT 50-8

50

8

12,695

100

58

JOT 50-10

50

10

12,695

100

59

JOT 50-12

50

12

12,695

100

60

JOT 50-16

50

16

18,531

100

61

JOT 50-20

50

20

18,531

100

62

JOT 70-8

70

8

16,602

100

63

JOT 70-10

70

10

16,602

100

64

JOT 70-12

70

12

16,602

100

65

JOT 70-16

70

16

25,258

100

66

JOT 70-20

70

20

25,258

100

67

JOT 95-8

95

8

19,256

50

68

JOT 95-10

95

10

19,256

50

69

JOT 95-12

95

12

19,638

50

70

JOT 95-16

95

16

29,445

50

71

JOT 95-20

95

20

29,445

50

72

JOT 120-8

120

8

27,467

50

73

JOT 120-10

120

10

27,467

50

74

JOT 120-12

120

12

27,467

50

75

JOT 120-16

120

16

27,467

50

76

JOT 120-20

120

20

27,467

50

77

JOT 150-10

150

10

39,925

30

78

JOT 150-12

150

12

39,925

30

79

JOT 150-16

150

16

39,925

30

80

JOT 150-20

150

20

39,925

30

81

JOT 185-10

185

10

66,536

30

82

JOT 185-12

185

12

66,536

30

83

JOT 185-16

185

16

69,738

30

84

JOT 185-20

185

20

69,738

30

85

JOT 240-10

240

10

70,811

25

86

JOT 240-12

240

12

70,811

25

87

JOT 240-16

240

16

70,811

25

88

JOT 240-20

240

20

70,811

25

89

JOT 300-12

300

12

112,816

16

90

JOT 300-16

300

16

117,768

16

91

JOT 300-20

300

20

117,768

16

92

JOT 400-20

400

20

222,856

10

93

JOT 500-20

500

20

378,368

10

1

JOR 1.5-3

1.5

3

384

1000

2

JOR 1.5-S3.5

1.5

3.5

384

1000

3

JOR 1.5-3.5

1.5

3.5

384

1000

4

JOR 1.5-K4

1.5

4

384

1000

5

JOR 1.5-4

1.5

4

384

1000

6

JOR 1.5-M4

1.5

4

384

1000

7

JOR 1.5-5

1.5

5

488

1000

8

JOR 1.5-6

1.5

6

715

1000

9

JOR 1.5-8

1.5

8

855

1000

10

JOR 1.5-10

1.5

10

1,043

1000

11

JOR 1.5-12

1.5

12

1,207

1000

12

JOR 2.5-M3

2.5

3

434

1000

13

JOR 2.5-3.5

2.5

3.5

434

1000

14

JOR 2.5-K3.5

2.5

3.5

434

1000

15

JOR 2.5-4

2.5

4

488

1000

16

JOR 2.5-M4

2.5

4

704

1000

17

JOR 2.5-S5

2.5

5

933

1000

18

JOR 2.5-5

2.5

5

1,312

1000

19

JOR 2.5-6

2.5

6

1,312

1000

20

JOR 2.5-8

4

8

869

1000

21

JOR 2.5-10

4

10

869

1000

22

JOR 2.5-12

4

12

1,067

1000

23

JOR 4-M4

4

4

1,363

1000

24

JOR 4-5

4

5

1,611

1000

25

JOR 4-6

4

6

1,611

1000

26

JOR 4-8

6

8

968

1000

27

JOR 4-10

6

10

968

1000

28

JOR 4-12

6

12

1,462

1000

29

JOR 6-S3.5

6

3.5

1,561

1000

30

JOR 6-3.5

6

3.5

1,908

1000

31

JOR 6-M4

6

4

1,908

1000

32

JOR 6-4

10

4

2,133

1000

33

JOR 6-5

10

4

2,133

1000

34

JOR 6-6

10

5

2,133

1000

35

JOR 6-K6

10

6

2,727

1000

36

JOR 6-S8

10

6

2,727

1000

37

JOR 6-8

10

8

4,211

1000

38

JOR 6-10

10

10

4,211

1000

39

JOR 6-12

16

12

3,275

1000

40

JOR 10-M5

16

5

3,275

500

41

JOR 10-S5

16

5

3,819

500

42

JOR 10-5

16

5

3,819

500

43

JOR 10-6

16

6

5,847

500

44

JOR 10-8

16

8

5,847

500

45

JOR 10-10

25

10

4,660

500

46

JOR 10-12

25

12

4,660

500

47

JOR 16-S5

25

5

4,710

300

48

JOR 16-5

25

5

4,710

300

49

JOR 16-6

25

6

7,331

300

50

JOR 16-S8

25

8

7,331

300

51

JOR 16-10

35

10

6,966

300

52

JOR 16-12

35

12

6,966

300

53

JOR 16-14

35

14

7,312

300

54

JOR 16-16

35

16

8,153

300

55

JOR 25-S6

35

6

8,153

300

56

JOR 25-6

50

6

12,695

300

57

JOR 25-S8

50

8

12,695

300

58

JOR 25-8

50

8

12,695

300

59

JOR 25-S10

50

10

12,695

300

60

JOR 25-12

50

12

18,531

300

61

JOR 25-14

50

20

18,531

300

62

JOR 25-16

70

8

16,602

300

63

JOR 25-20

70

10

16,602

300

64

JOR 35-S6

70

12

16,602

200

65

JOR 35-S8

70

16

25,258

200

66

JOR 35-6

70

20

25,258

200

67

JOR 35-8

95

8

19,256

200

68

JOR 35-S10

95

10

19,256

200

69

JOR 35-10

95

12

19,638

200

70

JOR 35-12

95

16

29,445

200

71

JOR 35-14

95

20

29,445

200

72

JOR 35-16

120

8

27,467

200

73

JOR 35-20

120

10

27,467

200

74

JOR 50-6

120

12

27,467

100

75

JOR 50-8

120

16

27,467

100

76

JOR 50-10

120

20

27,467

100

77

JOR 50-12

150

10

39,925

100

78

JOR 50-14

150

12

39,925

100

79

JOR 50-16

150

16

39,925

100

80

JOR 50-20

150

20

39,925

100

81

JOR 70-8

185

10

66,536

100

82

JOR 70-10

185

12

66,536

100

83

JOR 70-12

185

16

69,738

100

84

JOR 70-14

185

20

69,738

100

85

JOR 70-16

240

10

70,811

100

86

JOR 70-20

240

12

70,811

100

87

JOR 95-8

240

16

70,811

100

88

JOR 95-10

240

20

70,811

100

89

JOR 95-12

300

12

112,816

100

90

JOR 95-14

300

16

117,768

50

91

JOR 95-16

300

20

117,768

50

92

JOR 95-20

400

20

222,856

50

Một số hình ảnh đầu cosse đồng tròn trần Jeono được Công ty TNHH Á Châu cung cấp:

bao-gia-dau-cot-dong-tron-tran

dau-cot-dong-tron-tran

Đầu cốt đồng tròn trần có nhiều kích cỡ khác nhau

Xem thêm sản phẩm đầu cốt đồng tròn trần tại đây

2. Báo giá đầu cốt đồng tròn phủ nhựa

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất, bọc nhựa
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Màu sắc: Xanh, Đỏ, Đen
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-tron-boc-nhua

Báo giá đầu cốt đồng tròn phủ nhựa Jeono Hàn quốc:

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (vít)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (Cái/ Túi)

1

JOPT 1.5-33

1.5

3

920

1000

2

JOPT 1.5-M3

1.5

3

920

1000

3

JOPT 1.5-4

1.5

4

996

1000

4

JOPT 1.5-M4

1.5

4

920

1000

5

JOPT 1.5-54

1.5

5

819

1000

6

JOPT 1.5-6

1.5

6

988

1000

7

JOPT 1.5-8

1.5

8

1,152

1000

8

JOPT 1.5-10

1.5

10

1,481

1000

9

JOPT 1.5-12

1.5

12

1,646

1000

10

JOPT 2.5-M3

2.5

3

968

1000

11

JOPT 2.5-4

2.5

4

1,043

1000

12

JOPT 2.5-M4

2.5

4

968

1000

13

JOPT 2.5-54

2.5

5

1,086

1000

14

JOPT 2.5-6

2.5

6

1,097

1000

15

JOPT 2.5-8

2.5

8

1,372

1000

16

JOPT 2.5-10

2.5

10

1,701

1000

17

JOPT 2.5-12

2.5

12

1,701

1000

18

JOPT 4-M4

4

4

1,116

1000

19

JOPT 4-54

4

5

1,215

1000

20

JOPT 4-6

4

6

1,411

1000

21

JOPT 4-8

4

8

1,650

1000

22

JOPT 4-10

4

10

2,041

1000

23

JOPT 4-12

4

12

2,041

1000

24

JOPT 6-M4

6

4

1,363

1000

25

JOPT 6-54

6

5

1,363

1000

26

JOPT 6-6

6

6

1,895

1000

27

JOPT 6-8

6

8

1,992

1000

28

JOPT 6-10

6

10

2,187

1000

29

JOPT 6-12

6

12

2,478

1000

30

JOPT 10-4

10

4

3,443

500

31

JOPT 10-54

10

5

3,469

500

32

JOPT 10-6

10

6

3,443

500

33

JOPT 10-8

10

8

4,132

500

34

JOPT 10-10

10

10

4,132

500

35

JOPT 10-12

10

12

5,634

500

36

JOPT 10-16

10

16

5,634

500

37

JOPT 16-5

16

5

5,339

300

38

JOPT 16-6

16

6

5,339

300

39

JOPT 16-8

16

8

5,827

300

40

JOPT 16-10

16

10

5,827

300

41

JOPT 16-12

16

12

7,772

300

42

JOPT 16-16

16

16

7,772

300

43

JOPT 1.5-32

1.5

3

766

1000

44

JOPT 1.5-43

1.5

4

762

1000

45

JOPT 2.5-32

2.5

3

845

1000

46

JOPT 2.5-43

2.5

4

850

1000

47

JOPT 2.5-55

2.5

5

Liên hệ

1000

48

JOPT 4-44

4

4

1,385

1000

49

JOPT 4-55

4

5

1,393

1000

50

JOPT 6-44

6

4

1,586

1000

51

JOPT 6-55

6

5

1,660

1000

52

JOPT 10-6Y

10

6

Liên hệ

500


Một số hình ảnh
đầu cos đồng tròn phủ nhựa (bọc nhựa) Jeono được Công ty TNHH Á Châu cung cấp:

dau-cot-dong-tron-boc-nhua
dau-cot-dong-tron-boc-nhua

3. Báo giá đầu cốt đồng kim dẹt trần

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Tiết diện dây:5 (mm2 ) – 35 (mm2)
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-kim-det-tran

Báo giá đầu cốt đồng kim dẹt trần Jeono Hàn quốc:

STT

Mã hàng

Tiết diện dấy (mm2)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (Cái / Túi)

1

JOBN 152

1.5

1,017

1000

2

JOBN 153

1.5

819

1000

3

JOBN 154

1.5

1,017

1000

4

JOBN 252

2.5

1,017

1000

5

JOBN 253

2.5

875

1000

6

JOBN 254

2.5

1,235

1000

7

JOBN 4

4

1,561

1000

8

JOBN 4-2

4

1,561

1000

9

JOBN 4-3

4

1,561

1000

10

JOBN 6

6

1,660

1000

11

JOBN 10

10

3,222

1000

12

JOBN 16

16

3,621

1000

13

JOBN 25

25

4,710

300

14

JOBN 35

35

7,065

200

dau-cot-dong-kim-det-tran
dau-cot-dong-kim-det-tran

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại và Kỹ thuật Á Châu là đơn vị phân phối chính thức đầu cos kim dẹt Jeono Hàn quốc

Xem thêm chi tiết sản phẩm đầu cos kim dẹt trần tại đây

4. Báo giá đầu cốt đồng chữ Y trần (đầu cos chữ Y)

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Tiết diện dây:5 (mm2 ) – 10 (mm2)
 • Đường kính lỗ bắt bulong (vít): M = 3 (mm2 )– 6 (mm2 )
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Tiêu chuẩn đóng gói: 500 cái/túi
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-chu-y-tran

Báo giá đầu cốt đồng chữ Y trần Jeono Hàn quốc:

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (vít)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (Cái/ Túi)

1

JOT 1.0-32

 

 

Liên hệ

1000

2

JOT 1.5-32

1.5

3

731

1000

3

JOT 1.5-43

1.5

4

731

1000

4

JOT 2.5-32

2.5

3

780

1000

5

JOT 2.5-43

2.5

4

812

1000

6

JOT 2.5-55

2.5

5

838

1000

7

JOT 4-44

4

4

901

1000

8

JOT 4-55

4

5

935

1000

9

JOT 6-44

6

4

1,138

1000

10

JOT 6-55

6

5

1,660

1000

11

JOT 10-6Y

10

6

Liên hệ

1000

Hình ảnh sản phẩm đầu cốt đồng chữ Y trần Jeono:

dau-cos-chu-y

Đầu cos đồng chữ Y trần thương hiệu Jeono Hàn quốc đầy đủ các kích cỡ

5. Báo giá đầu cốt đồng chữ Y bọc nhựa

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Tiết diện dây:5 (mm2 ) – 10 (mm2)
 • Đường kính lỗ bắt bulong (vít): M = 3 (mm2 ) – 6 (mm2 )
 • Màu sắc: Xanh, Đỏ
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-chu-y-boc-nhua

Báo giá đầu cốt đồng chữ Y bọc nhựa Jeono Hàn quốc:

Để biết được mức giá ưu đãi dành cho mỗi đơn hàng và được tư vấn cụ thể về sản phẩm đầu cos đồng chữ Y bọc nhựa mời bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Hotline: 0973 291 893 nhé.

 

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (vít)

Đơn giá (VNĐ)

1

JOFT 1.5-32

1.5

3

766

2

JOFT 1.5-43

1.5

4

762

3

JOFT 2.5-32

2.5

3

845

4

JOFT 2.5-43

2.5

4

850

5

JOFT 2.5-55

2.5

5

Liên hệ

6

JOFT 4-44

4

4

1,385

7

JOFT 4-55

4

5

1,393

8

JOFT 6-44

6

4

Liên hệ

9

JOFT 6-55

6

5

Liên hệ

10

JOFT 10-6Y

10

6

Liên hệ

Hình ảnh sản phẩm đầu cos đồng chữ Y bọc nhựa:

dau-cot-dong-chu-y-boc-nhua

Đầu cos đồng chữ Y bọc nhựa (đầu cos chữ Y) thương hiệu Jeono Hàn quốc

 

6. Báo giá đầu cốt đồng kim dẹt bọc nhựa

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Tiết diện dây:5 ; 2.5 ; 4 ; 6 (mm2)
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-kim-det-boc-nhua

Báo giá đầu cốt đồng kim dẹt bọc nhựa Jeono Hàn quốc:

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Đơn giá (VNĐ)

1

JOBP 152

1.5

1,363

2

JOBP 153

1.5

1,215

3

JOBP 154

1.5

1,265

4

JOBP 252

2.5

1,363

5

JOBP 253

2.5

1,215

6

JOBP 254

2.5

1,893

7

JOBP 4

4

2,155

8

JOBP 4-2

4

2,006

9

JOBP 4-3

4

2,006

10

JOBP 6

6

2,254

Để biết được mức giá ưu đãi dành cho mỗi đơn hàng và được tư vấn cụ thể về sản phẩm đầu cos đồng kim dẹt bọc nhựa mời bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Hotline: 0973 291 893 nhé.

dau-cot-kim-det-boc-nhua dau-cot-kim-det-boc-nhua

Đầu cos đồng kim dẹt bọc nhựa Jeono Hàn quốc chất lượng cao

7. Báo giá đầu cốt đồng pin rỗng bọc nhựa

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Màu sắc: Xanh – Đỏ
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-pin-rong-boc-nhua

Báo giá đầu cốt đồng pin rỗng bọc nhựa Jeono Hàn quốc:

Để biết được mức giá ưu đãi dành cho mỗi đơn hàng và được tư vấn cụ thể về sản phẩm đầu cos đồng pin rỗng bọc nhựa mời bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại Hotline: 0973 291 893 nhé.

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Đơn giá (VNĐ)

1

JOPP 15

1.5

Liên hệ

2

JOPP 252

2.5

Liên hệ

3

JOPP 253

2.5

Liên hệ

4

JOPP 6

6

Liên hệ

 

dau-cot-dong-pin-rong
dau-cot-pin-boc-nhua

Đầu cos đồng  pin rỗng bọc nhựa dễ sử dụng, an toàn cho công trình của bạn

8. Báo giá đầu cốt đồng SC 1 lỗ

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Màu sắc: Xanh dương, Xanh lá cây, Đỏ
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-sc

Báo giá đầu cốt đồng SC 1 lỗ Jeono Hàn Quốc giá cạnh tranh, chất lượng cao

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (vít)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (Cái/ Túi)

1

JOCP 1.5-3

1.5

3

4,133

1000

2

JOCP 1.5-4

1.5

4

4,133

1000

3

JOCP 2.5-3

2.5

3

4,133

1000

4

JOCP 2.5-4

2.5

4

4,133

1000

5

JOCP 4-4

4

4

4,776

1000

6

JOCP 4-5

4

5

4,776

1000

7

JOCP 6-4

6

4

5,172

1000

8

JOCP 6-5

6

5

5,172

1000

9

JOCP 10-5

10

5

5,991

500

10

JOCP 10-6

10

6

5,991

500

11

JOCP 16-5

16

5

8,271

300

12

JOCP 16-6

16

6

8,271

300

13

JOCP 16-8

16

8

8,271

300

14

JOCP 25-6

25

6

12,574

300

15

JOCP 25-8

25

8

12,574

300

16

JOCP 35-6

35

6

18,540

200

17

JOCP 35-8

35

8

18,540

200

18

JOCP 35-10

35

10

18,540

200

19

JOCP 50-6

50

6

25,762

100

20

JOCP 50-8

50

8

25,762

200

21

JOCP 50-10

50

10

25,762

200

22

JOCP 50-12

50

12

25,762

200

23

JOCP 70-6

70

6

40,641

100

24

JOCP 70-8

70

8

40,641

100

25

JOCP 70-10

70

10

40,641

100

26

JOCP 70-12

70

12

40,641

100

27

JOCP 95-6

95

6

57,244

50

28

JOCP 95-8

95

8

57,244

50

29

JOCP 95-10

95

10

57,244

50

30

JOCP 95-12

85

12

57,244

50

31

JOCP 95-16

95

16

57,244

50

32

JOCP 120-8

120

8

72,577

50

33

JOCP 120-10

120

10

72,577

50

34

JOCP 120-12

120

12

72,577

50

35

JOCP 120-16

120

16

72,577

50

36

JOCP 150-10

150

10

100,072

30

37

JOCP 150-12

150

12

100,072

30

38

JOCP 150-16

150

16

100,072

30

39

JOCP 150-20

150

20

100,072

30

40

JOCP 185-12

185

12

119,560

30

41

JOCP 185-16

185

16

119,560

30

42

JOCP 185-20

185

20

119,560

30

43

JOCP 240-12

240

12

194,420

25

44

JOCP 240-16

240

16

194,420

25

45

JOCP 240-20

240

20

194,420

25

46

JOCP 300-12

300

12

264,541

20

47

JOCP 300-16

300

16

264,541

20

48

JOCP 300-20

300

20

264,541

20

49

JOCP 400-12

400

12

408,788

10

50

JOCP 400-16

400

16

408,788

10

51

JOCP 400-20

400

20

408,788

10

52

JOCP 400-24

400

24

408,788

10

53

JOCP 500-12

500

12

689,936

10

54

JOCP 500-16

500

16

689,936

10

55

JOCP 500-20

500

20

689,936

10

56

JOCP 500-24

500

24

689,936

10

57

JOCP 630-12

630

12

937,209

5

58

JOCP 630-16

630

16

937,209

5

59

JOCP 630-20

630

20

937,209

5

60

JOCP 630-24

630

24

937,209

5

61

JOCP 800-12

800

12

Liên hệ

5

62

JOCP 800-16

800

16

Liên hệ

5

63

JOCP 800-20

800

20

Liên hệ

5

64

JOCP 800-24

800

24

Liên hệ

5

65

JOCP 1000-16

1000

16

Liên hệ

5

66

JOCP 1000-20

1000

20

Liên hệ

5

67

JOCP 1000-24

1000

24

Liên hệ

5

 

Hình ảnh sản phẩm đầu cốt đồng SC 1 lỗ:

dau-cot-dong-cac-loai
dau-cot-dong-sc

9. Báo giá đầu cốt đồng SC 2 lỗ

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu: Đồng nguyên chất
 • Bề mặt: Mạ thiếc
 • Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
 • Bảo hành: 12 tháng
dau-cot-dong-sc

Báo giá đầu cốt đồng SC 2 lỗ, báo giá mới nhất 2022:

STT

Mã hàng

Tiết diện dây (mm2)

Lỗ bắt bulong (Vít)

Đơn giá (VNĐ)

Tiêu chuẩn đóng gói (VNĐ)

1

JOCP 6-2

6

5

12,890

1000

2

JOCP 10-2

10

6

15,742

500

3

JOCP 16-2

16

6

22,874

300

4

JOCP 25-2

25

8

31,979

200

5

JOCP 35-2

35

8

41,469

100

6

JOCP 50-2

50

10

53,591

100

7

JOCP 70-2

70

12

89,355

50

8

JOCP 95-2

95

12

121,500

50

9

JOCP 120-2

120

12

143,662

50

10

JOCP 150-2

150

12

171,422

30

11

JOCP 185-2

185

12

226,984

25

12

JOCP 240-2

240

12

360,671

15

13

JOCP 300-2

300

14

465,100

10

14

JOCP 400-2

400

14

679,422

8

15

JOCP 500-2

500

14

929,041

8

16

JOCP 630-2

630

16

1,459,940

5

17

JOCP 800-2

800

16

Liên hệ

5

18

JOCP 1000-2

1000

16

Liên hệ

5

Hình ảnh về đầu cos SC Jeono:

dau-cos-sc

dau-cos-sc

VIDEO: Bí quyết để chọn được đầu cos điện chính hãng chất lượng tốt nhất thị trường

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TM & KT Á CHÂU (ATEN CO,LTD)

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Petrolimex, Số 9, Ngõ 84, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.

Hotline/ Zalo: 0974 876 389 – 0976 598 899 – 0866 959 616

Email: cuongnm@aten.vn; thanhdung@thietbidienachau.com.vn; ngochuy@aten.vn

Website:  https://jeono.com.vn/

Fanpage: https:/www.facebook.com/thietbidienachau.com.vn/

Á Châu rất vui khi được phục vụ bạn. Xin cảm ơn!!!

[/col]
Cong-ty-TNHH-thuong-mai-va-ky-thuat-A-Chau-ATen
[/row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *